Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Rabu, 24 Mac 2010

Jauhi riak


Rasullullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya yang aku paling takutkan atas kamu sekalian ialah syirik kecil, yaitu riak. Allah berfirman pada hari kiamat, tatkala memberikan balasan terhadap amal-amal manusia, ‘Pergilah kepada orang-orang yang dulu kamu berbuat riak di dunia, lalu lihatlah apakah kamu mendapatkan balasan bagi mereka?"

[HR. Ahmad 5/428, 429, sahih].

Menziarahi orang sakit


Rasulullah Sallallahualaihiwassalam bersabda, yang artinya ,

” Tidaklah seorang muslim mengunjungi orang muslim lain ( yang sedang sakit) pada pagi hari (awal siang) melainkan ada 70 ribu malaikat yang bershalawat (mendoakan) kepadanya hingga petang hari. Jika ia mengunjunginya pada petang hari , maka ada 70 ribu malaikat yang bersalawat kepadanya hingga pagi hari, dan ia mendapatkan buah di syurga ,”

(Hr. At-tirmidzi dan Abu dawud, sahih at –Targhib wat Tarhib 3476).

Indahnya menuntut ilmu..


"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu ( syar'i ), niscaya Allah memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju surga"

(Sahih Muslim)

Nauzubillahiminzalik..


Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Abi Bakrah dikatakan."Artinya :

Dari Abi Bakrah Radhiyallahu ’anhu mengatakan bahwa Nabi Sallallahu ’alaihi wa sallam berkata, "Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia ini dan Allah juga akan mengazabnya di akhirat yang pertama adalah berlaku zalim, kedua memutuskan silaturahim"

[Hadith Riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad (Sahih Adabul Mufrad No. 23), Abu Dawud (4902), Tirmidzi (2511), Ibnu Majah (4211). Ahmad 5/36 & 38, Hakim 2/356 & 4/162-163, Tirmidzi berkata, "Hadith Hasan Sahih", kata Al-Hakim, ’Sahih Sanadnya", Imam Dzahabi menyetujuinya]

Ghuraba'


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:“Artinya :

Sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing (Al-Ghuraba)”

(Sahih Muslim)

Wasiat Rasulullah


Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Saya mewasiatkan bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pimpinan, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Kerana sesungguhnya barangsiapa yang hidup sepeninggalku ia akan melihat perbezaan yang banyak, maka di saat seperti itu wajib atas kalian bepegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah para Al Khulafa’ Ar Rasyidin. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian! Jauhilah perkara-perkara yang baru (bid’ah) kerana sesungguhnya semua bid’ah itu sesat!”

(Sahih, HR. Ahmad, Abu Dawud dan At Tirmidzi dari hadith Al Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu, disahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani dalam Sahihul Jami’, no. 2549)

KELEBIHAN ORANG MENJAGA SOLAT 5 WAKTU SECARA BERJAMAAH1.Diangkat kesusahan dalam kehidupannya.

KELEBIHAN ORANG MENJAGA SOLAT 5 WAKTU SECARA BERJAMAAH1.Diangkat kesusahan dalam kehidupannya.
2.Diangkat siksa kuburnya.
3.Surat Catatan amalannya diserah kepadanya dengan tangan kanan.
4.Melalui Sirat Mustaqim secepat kilat.
5.Masuk kedalam Syurga tanpa hisab.
Dikirim dalam - KELEBIHAN ORANG MENJAGA SOLAT 5 WAKTU SECARA BERJAMAAH
« PUNCA LUPA 12 PERKARAKEBERSIHAN ITU 4 PERKARA »